“Đã béo còn thích ăn ngọt!”

Có người còn bảo mặt mình có nét, chỉ cần xoá rỗ, giảm cân, tẩy lông, làm tóc và ăn mặc thời trang một tý thì sẽ rất xinh. Chỉ cần mình không phải là mình thì sẽ thành hot girl. Hú.

Website Powered by WordPress.com.

Up ↑