Áp lực trường chuyên lớp chọn đã ảnh hưởng tới tâm lý của mình như thế nào?

Dạo trước mình xem được một series phim gia đình xoay quanh 3 gia đình có con đi thi đại học ở Trung Quốc, tên là “Tiểu Hoan Hỉ”. Thi đại học ở Trung Quốc, cũng giống như thi đại học Việt Nam, hay nhiều nước Châu Á khác, rất khốc liệt.