Yêu Hà Nội là yêu chính mình

Về Hà Nội nghỉ hè một tháng sau hai năm xa nhà. Mình nhận ra mình yêu Hà Nội khủng khiếp. Mình biết thành phố này còn nhiều vấn đề cần sửa đổi và mình cũng rất lên án, nhưng chính thế lại càng yêu nó hơn vì đây là lúc mình cống hiến để giúp nó phát triển.