Cô đơn khi du học

Mình thèm khát có một cái tổ ấm, một cái nơi để trở về, một cái bữa cơm đoàn tụ như một cái kết có hậu của một ngày dài mệt.

Powered by WordPress.com.

Up ↑