Sự khác nhau giữa chương trình học tiếng Anh và tiếng Séc

Hôm 26/2 mình có tham gia phát biểu tại “Diễn đàn du học CH Séc 2022“, so sánh chương trình học tiếng Anh và tiếng Séc cho các bạn quan tâm tới du học Séc. Dưới đây là slides thuyết trình. Mình sẽ chia sẻ link Youtube của phần nói của mình khi nào BTC up ha.

Một số bài viết liên quan tới học tập tại Cộng hòa Séc

Hình ảnh và video từ Diễn đàn

Phóng sự VOV đưa tin về Diễn đàn

Published by Châu Praha

Du học sinh Séc | Blogger, Content Creator, English Teacher

Leave a Reply

%d bloggers like this: