Du Học Séc Nên Học Bằng Tiếng Anh Hay Tiếng Séc?

Hôm 26/2 mình có tham gia phát biểu tại “Diễn đàn du học CH Séc 2022“, so sánh chương trình học tiếng Anh và tiếng Séc cho các bạn quan tâm tới du học Séc. Dưới đây là slides thuyết trình. Mình sẽ chia sẻ link Youtube của phần nói của mình khi nào BTC up ha.

Một số bài viết liên quan tới học tập tại Cộng hòa Séc

Hình ảnh và video từ Diễn đàn

Phóng sự VOV đưa tin về Diễn đàn
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Website Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: